Otrzymaj wycenę

  Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.

  Co warto wiedzieć o roletach zewnętrznych?

  Norma PN-EN 13561:2015

  Fundamentalnym dokumentem mówiącym o roletach zewnętrznych jest norma PN-EN 13561:2015 ,,Zasłony zewnętrzne i markizy. Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem”, która została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 7 lipca 2015 r. Ta specyfikacja techniczna przedstawia wymagania eksploatacyjne, łącznie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa, które powinny spełniać żaluzje zamontowane na budynku.

  Zgodnie z dokumentem żaluzje zewnętrzne to produkt, w którym zasłona wykonana jest z elastycznego materiału. Celem jest nadanie właściwości termicznych oraz wizualnych istniejącej oszklonej powierzchni.

  Rolety zewnętrzne możemy podzielić na dwie grupy: zasilane elektrycznie oraz bezpośrednio. Klasyfikacja ta ma wpływ na metodykę badań oraz oczekiwania względem rolet.

  Norma ukazuje precyzyjnie wymagania dotyczące wydajności oraz klasy nakładu operacyjnego – maksymalnej wartości siły roboczej Fc, która zależna jest od typu sterowania ręcznego i jest niezbędna do wprawiania kurtyny w ruch rozciągający/wciągający.

  Wymagania dla dopuszczalnych wartości Fc

  Dla markiz z ramionami składanymi siła operacyjna Fc jest określona przez dwie wartości:

  Fcp – siła szczytowa potrzebna do odblokowania ramion na początku wciągania

  Fcn – siła dotycząca pozostałego ruchu

  Ważnym aspektem przy doborze właściwych rolet dla budynku jest odporność na działanie wiatru. Przedstawia się ją za pomocą klas określonych przez wartości progowe ciśnienia nominalnego i ciśnienia bezpiecznego.

  – Nominalne ciśnienie wiatru to ciśnienie, pod którym żaluzja zewnętrzna nie wytrzyma deformacji lub stan jej działania ulegnie pogorszeniu.

  – Bezpieczne ciśnienie wiatru reprezentuje ciśnienie, pod którym nie obserwuje się pogorszenia działania pracy rolety zewnętrznej, a które może być niebezpieczne dla ludzi (np. pęknięcie, wyjście z prowadnic).

  Zapytaj o ofertę

   Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.