Otrzymaj wycenę

  Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.

  Elewacje zewnętrzne

  Wyroby stosowane do wykonania elewacji wentylowanych oraz ETICS

  Przeprowadzamy badania:

  • identyfikacyjne wyrobów
  • przyczepności do betonu
  • przyczepności do wełny mineralnej
  • na określenie siły zrywającej po działaniu alkaliów
  • mrozoodporności
  • przyczepności warstwy wierzchniej do styropianu/wełny mineralnej
  • opóru dyfuzyjnego względnego
  • odporności na występowanie rys skurczowych
  • przyczepności do styropianu
  • odporności na powstawanie rys
  • wodochłonności
  • przyczepności warstwy zbrojenia do styropianu/wełny mineralnej
  • odporności na uderzenie
  • wytrzymałości mechanicznej

   

  Laboratorium badawcze Unilab przeprowadza badania wyrobów stosowanych do wykonania ociepleń ścian zewnętrznych. Badania przeprowadzane są w oparciu o weryfikację właściwości technicznych oraz parametrów.

   

  Przeprowadzone badania potwierdzają zgodność z dokumentami:

  • EAD 090034-00-0404 – KIT COMPOSED BY SUBFRAME AND FIXINGS FOR FASTENING CLADDING AND EXTERNAL WALL ELEMENTS
  • ETAG 004:2013 – EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING
  • PN-EN 13499:2005 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem — Specyfikacja
  • PN-EN 13500:2005 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną — Specyfikacja

   

  Wszystkie badania wykonywane są przez wykfalifikowaną kadrę posiadającą niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.

  Laboratorium badawcze Unilab opracowuje ekspertyzy techniczne elewacji na zlecenie wszystkich uczestników procesu budowlanego. Wykorzystują nowoczesny sprzęt badawczy jesteśmy w stanie poprawnie zdiagnozować i określić przyczyny uszkodzeń wyrobów i obiektów budowlanych.

  Opracowujemy kosztorysy, projekty remontów oraz świadectwa i audyty energetyczne.

   

  Oferowane badania:

  EAD 090034-00-0404
  Badania wytrzymałościowe konsoli elewacyjnych
  ETAG 004:2013
  Absorpcja kapilarna (wodochłonność, podciąganie kapilarne wody)
  ETAG 004:2013
  Odporność na starzenie
  PN-EN 13497:2003
  Odporność na uderzenie
  ETAG 004:2013
  Odporność na uderzenie ciałem twardym
  PN-B-10027:1993
  Odporność na uderzenie ciałem twardym
  PN-EN 13498:2003
  Odporność na wgniatanie
  PN-EN 1609
  Oznaczenie nasiąkliwości wodne
  PN-EN 12087
  Oznaczenie nasiąkliwości wodne
  PN-EN 12086
  Oznaczenie przenikania pary wodnej
  PN-EN 1607
  Oznaczenie rozciągania prostopadłego do powierzchni czołowych
  PN-EN 12089
  Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie
  PN-EN 826
  Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie
  ETAG 004:2013
  Przepuszczalność pary wodnej (opór dyfuzyjny)
  PN-EN ISO 7783:2012
  Przepuszczalność pary wodnej (opór dyfuzyjny)
  ETAG 004:2013
  Przyczepność międzywarstwowa
  PN-EN ISO 4628-2:2005
  Stopień spęcherzenia
  PN-EN ISO 4628-4:2005
  Stopień spękania
  PN-EN ISO 4628-5:2005
  Stopień złuszczenia
  PN-EN 1062-3:2008
  Współczynnik przepuszczania wody (przepuszczalność)
  ETAG 004:2013
  Wytrzymałość na rozrywanie paska tynku

  Zapytaj o ofertę

   Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.