Otrzymaj wycenę

  Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.

  Analiza materiałowa

  Otrzymaj wycenę

  Prowadzimy badania w obszarze:

   

  • jakościowej oraz ilościowej charakterystyki makro-, mikro- oraz nanostruktury przy użyciu mikroskopii świetlnej oraz elektronowej;

   

  • analizy mikrostruktury i pomiaru parametrów;

   

  • analizy składu chemicznego (ilościowa oraz jakościowa) metodami EDX wraz z możliwością mapowania – rozmieszczenia pierwiastków;

   

  • pomiarów chropowatości przy użyciu metod laserowych;

   

  Wszystkie badania prowadzone przez doktorów nauk ścisłych przy użyciu najnowszych technik i aparatury pomiarowej.

   

  Zakres badań:

   

  • analiza termograwimetrycznej (TGA) z określeniem przemian termicznej oraz temperatur przemiany;

   

  • analiza z wykorzystaniem skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC);

   

  • analiza składu chemicznego przy użyciu technik FTIR;

   

  • analiza składu chemicznego przy użyciu spektrometrii XRF;

   

  • analiza wytrzymałości materiałów w podstawowych badaniach na rozciąganie, ściskanie, ścinanie, zginanie i inne;

   

  • analiza widma termowizyjnego obiektów wraz z określeniem podstawowych parametrów cieplnych;

   

  • analiza zmian pH substancji w czasie.

  Zapytaj o ofertę

   Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.