Otrzymaj wycenę

  Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.

  Beton

  Badania właściwości fizykochemicznych, mikrostrukturalnych i identyfikacyjnych

  Prowadzimy kompleksowe badania:

  • sprawdzenie receptur mieszanki betonowej
  • badania mieszanki betonowej
  • badania betonu stwardniałego
  • badania betonu zbrojonego włóknem stalowym
  • badania zapraw
  • badania cementu i zaczynu cementowego
  • badania chudego betonu i gruntu stabilizowanego spoiwami

   

  Prowadzimy normowe (PN-EN oraz PN-B) badania betonu w zakresie oznaczania wszystkich cech wytrzymałościowych oraz cech trwałościowych.

   

  Nasz zespół

  złożony z doktorów i magistrów budownictwa, chemii oraz materiałoznawstwa posiada specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie w projektowaniu receptur mieszanki betonowej do zastosowań produkcyjnych oraz specjalnych w tym do betonów wysokowartościowych (BWW) i samozagęszczalnych (ASCC i SCC).

  Zapewniamy doradztwo technologiczne związane z projektowaniem, produkcją oraz wbudowaniem mieszanek betonowych.

  Określamy wymagania odnoszące się do:

  • składników betonu
  • właściwości mieszanki betonowej i betonu stwardniałego oraz ich weryfikacji
  • ograniczeń dotyczących składu betonu
  • specyfikacji betonu
  • dostawy mieszanki betonowej
  • procedur kontroli produkcji
  • kryteriów zgodności i oceny zgodności

  Oferowane badania:

  PN-EN 12350-1
  Pobieranie próbek
  PN-EN 12350-3
  Oznaczenie konsystencji metodą Ve-Be
  PN-EN 12350-2
  Oznaczenie konsystencji metodą stożka opadowego
  PN-EN 12350-5
  Oznaczenie konsystencji metodą stolika rozpływowego
  PN-EN 12350-6
  Oznaczenie gęstości świeżego betonu
  PN-EN 12350-7
  Oznaczenie zawartości powietrza
  PN-EN 12390-3
  Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
  PN-EN 12350-1
  Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
  PN-EN 12390-7
  Oznaczanie gęstości betonu
  PN-EN 12350-1
  Oznaczanie gęstości betonu
  PN-EN 12390-6
  Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
  PN-EN 14721
  Zawartość zbrojenia w stwardniałym betonie
  PN-EN 12390-5
  Wytrzymałość na zginanie
  PN-EN 12504-2
  Oznaczenie liczby odbicia
  PN-EN 12504
  Badanie wytrzymałości odwiertów rdzeniowych
  PN-EN 1015-1
  Określenie rozkładu wielkości ziaren (metodą analizy sitowej)
  PN-EN 1015-3
  Konsystencja świeżej zaprawy
  PN-EN 1015-6
  Gęstość objętościowa świeżej zaprawy
  PN-EN 1015-7
  Zawartość powietrza
  PN-EN 1015-10
  Gęstość wysuszonej stwardniałej zaprawy
  PN-EN 1015-12:2002
  Zaprawy – Przyczepność do podłoża
  PN-EN 1015-11:2001, PKT. 9 + A1:2007
  Zaprawy – Wytrzymałość na ściskanie
  PN-EN 1015-11:2001, PKT. 8 + A1:2007
  Zaprawy – Wytrzymałość na zginanie
  PN-EN 1015-18:2003
  Zaprawy budowlane – Absorpcja
  PN-EN 1015-9:2001 + A1:2007
  Zaprawy budowlane – Czas korekty świeżej zaprawy
  PN-EN 1015-9:2001 + A1:2007
  Zaprawy budowlane – Czas zachowania właściwości roboczych
  PN-B-04500:1985
  Zaprawy budowlane – Czas zachowania właściwości roboczych
  PN-EN 1097-3:2000
  Zaprawy budowlane – Gęstość nasypowa suchej mieszanki
  PN-B-04500:1985 + PN-EN 1015-10:2001 + A1:2007
  Zaprawy budowlane – Gęstość objętościowa zaprawy stwardniałej
  PN-85/B04500 + PN-EN 1015-6:2000 + A1:2007
  Zaprawy budowlane – Gęstość objętościowa zaprawy świeżej
  PN-B-04500:1985 + A1:2007
  Zaprawy budowlane – Kapilarne podciąganie wody
  PN-85/B04500 + PN-EN1015-3:2000 + A1:2005 + A2: 2007
  Zaprawy budowlane – Konsystencja świeżej zaprawy

  Zapytaj o ofertę

   Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.