Otrzymaj wycenę

  Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.

  Wyroby prefabrykowane z betonu

  Elementy formowane i dojrzewające poza miejscem ostatecznego wbudowania

  Laboratorium badawcze Unilab wykonuje badania prefabrykowanych elementów betonowych

  • bloczków i pustaków
  • kostek brukowych
  • płyt brukowych
  • krawężników i obrzeży
  • kanałów odwadniających nawierzchnię
  • rur betonowych i żelbetowych

   

   

   

   

  Ocenę wyrobów prefabrykowanych dokonuje się badając cztery grupy cech:

  cechy estetyczne wyrobu: ocena stanu powierzchni, ocena zabarwienia, ocena tekstury, sprawdzenie kostek wielowarstwowych pod kątem rozwarstwienia;

  cechy geometryczne wyrobu: kształt i wymiary, grubość warstwy ścieralnej, płaskość, pofalowanie, prostoliniowość, wielkość zfazowań, profilowań, występów dystansowych i innych;

  cechy mechaniczne wyrobu: wytrzymałość, ścieralność, odporność na poślizg, poślizgnięcie;

  trwałość w warunkach naturalnych: nasiąkliwość, mrozoodporność.

  Badania: Wyroby prefabrykowane z betonu

  PN-EN 1338:2005+AC:2007
  Kostka brukowa – Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
  PN-EN 1338:2005+AC:2007*
  Kostka – brukowa Ścieralność na tarczy Böhmego
  PN-EN 1338:2005+AC:2007*
  Kostka brukowa – Nasiąkliwość
  PN-EN 1338:2005+AC:2007*
  Kostka brukowa – Kształt i wymiary
  PN-EN 1340:2005+AC:2007*
  Krawężniki i obrzeża betonowe – Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
  PN-EN 1340:2005+AC:2007*
  Krawężniki i obrzeża betonowe – Ścieralność na tarczy Böhmego
  PN-EN 1340:2005+AC:2007*
  Krawężniki i obrzeża betonowe – Nasiąkliwość
  PN-EN 1433
  Kanały odwadniające nawierzchnię - Sprawdzenie odkształcenia trwałego oraz uszkodzeń przy obciążeniu próbnym dla krat i pokryw
  PN-EN 1433
  Kanały odwadniające nawierzchnię - prawdzenie uszkodzeń przy założonej klasie obciążenia próbnego dla kanałów odwadniających
  PN-EN 1433
  Kanały odwadniające nawierzchnię - Sprawdzenie wodoszczelności połączeń kanałów
  PN-EN 1433
  Kanały odwadniające nawierzchnię - Sprawdzenie trwałości kanałów odwadniających (nasiąkliwość)
  PN-EN 1433
  Kanały odwadniające nawierzchnię - Sprawdzenie trwałości kanałów odwadniających (mrozoodporność)
  BN-80/6775-03
  Krawężniki i obrzeża betonowe – Nośność
  PN-EN 1340
  Krawężniki i obrzeża betonowe – Wytrzymałości na zginanie
  PN-EN 1340
  Krawężniki i obrzeża betonowe – Mrozoodporność
  PB-TW/PB-03/96
  Wytrzymałości na ściskanie betonowej kostki brukowej
  PN-EN 1338
  wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu dla betonowej kostki brukowej
  PB-TW/PB-05/96
  Nasiąkliwości betonowej kostki brukowej
  PN-EN 1338
  Nasiąkliwości betonowej kostki brukowej
  PN-EN 1338
  Mrozoodporności dla betonowej kostki brukowej
  PN-EN 1338
  Sprawdzenie wymiarów i aspektów wizualnych dla betonowej kostki brukowej
  PN-EN 1339
  Wytrzymałość na zginanie betonowych płyt brukowych
  PN-EN 1339
  Mrozoodporności dla betonowych płyt brukowych
  PN-EN 1339
  Sprawdzenie wymiarów i aspektów wizualnych dla betonowych płyt brukowych pełnych
  PN-B-19306
  Wytrzymałość na ściskanie bloczków betonowych
  PN-B-19307
  Wytrzymałość na ściskanie pustaków betonowych
  PN-EN 772-1 + PN-EN 772-16
  Wytrzymałość na ściskanie elementów murowych
  PN-EN 772-16
  Określenie wymiarów elementów murowych
  PN-EN 772-13
  Gęstości brutto elementów murowych w stanie suchym
  PN-EN 772-13
  Gęstości netto elementów murowych w stanie suchym
  PN-EN 771-3
  Absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym elementów murowych
  PN-EN 722-18
  Odporność na zamrażanie-odmrażanie elementów murowych silikatowych
  PN-B-19504
  Sprawdzenie wymiarów oraz wad i uszkodzeń pustaków stropowych
  PN-EN 15037-2
  Oznaczenie wytrzymałości pustaków stropowych

  Zapytaj o ofertę

   Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.