Otrzymaj wycenę

  Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.

  Tynki i kleje

  Laboratorium badawcze wykonuje normowe badania tynków i klei potwierdzając ich właściwości użytkowe.

  Oferowane badania:

  PN-EN 1346:2008 *
  Kleje  – Czas otwarty
  PN-C-89356:1998 *
  Kleje  – Czas zachowania przylepności
  PN-EN 1097-3:2000 + PB LT-050/1/03-2001 *
  Kleje  – Gęstość nasypowa
  ETAG 004:2013 *
  Kleje  – Gęstość objętościowa
  PN-EN ISO 2811-1:2012 *
  Kleje  – Gęstość objętościowa
  PN-B-04500:1985 *
  Kleje  – Gęstość objętościowa świeżej zaprawy
  ETAG 004:2013 *
  Kleje  – Przyczepność do materiału termoizolacyjnego.
  ETAG 004:2011 2013 *
  Kleje  – Przyczepność do podłoży.
  PN-EN 1348:2008 *
  Kleje  – Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania
  PN-EN 1348:2008 *
  Kleje  – Przyczepność po zanurzeniu w wodzie
  PN-EN 1348:2008 *
  Kleje  – Przyczepność początkowa (wytrzymałość pierwotna)
  ETAG 004:2013 *
  Kleje  – Przyczepność warstwy zbrojonej
  ETAG 004:2013 *
  Kleje  – Skład granulometryczny
  ETAG 004:2013 *
  Kleje  – Skurcz
  PN-EN 1308:2008 *
  Kleje  – Spływ (poślizg)
  ETAG 004:2013 *
  Kleje  – Statyczny moduł sprężystości, wytrzymałość na rozrywanie i wydłużenie przy zerwaniu
  PN-EN 1067:2006 *
  Kleje  – Wygląd, barwa, konsystencja, zapach
  PN-EN 12003:2008 *
  Kleje  – Wytrzymałość na ścinanie
  PN-EN 1373:2001 *
  Kleje  – Wytrzymałość na ścinanie
  PN-EN 1324:2008 *
  Kleje  – Wytrzymałość na ścinanie po zanurzeniu w wodzie
  PN-EN 1324:2008 *
  Kleje  – Wytrzymałość na ścinanie początkowa
  PN-EN 1903:2008 *
  Kleje  – Zmiany wymiarów wykładzin podłogowych i okładzin ściennych
  PN-EN 1841:2001 *
  Kleje  – Zmiany wymiarów wykładzin typu linoleum przy kontakcie z klejem
  PN-EN 1347:2008 *
  Kleje  – Zwilżalność
  PN-EN 1097-3:2000  *
  Tynki – Gęstość nasypowa
  ETAG 018:2006 *
  Tynki – Gęstość objętościowa
  PN-EN 1015-10:2001/A1:2007 *
  Tynki – Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy
  PN-EN 1015-6:2000/A1:2007 *
  Tynki – Gęstość objętościowa świeżej zaprawy
  ETAG 004:2013 *
  Tynki – Gęstość objętościowa świeżej zaprawy
  PB LT-PN-B-10106:1997/2/03-2009 *
  Tynki – Mrozoodporność
  PB LT-042/2/03-2001 *
  Tynki – Mrozoodporność
  PN-B-04500:1985 *
  Tynki – Nasiąkliwość
  PN-EN 20105 A02:1996 + PB LT-034/1/02-1998 *
  Tynki – Odporność wybarwień, ocena zmiany barwy
  PN-EN 1542:2000 *
  Tynki – Przyczepność przez odrywanie
  PN-EN 1015-1:2000+A1:2007 *
  Tynki – Rozkład wielkości ziaren
  ETAG 004:2013 *
  Tynki – Skład granulometryczny
  PN-EN 12808-3:2010 *
  Tynki – Wytrzymałość na ściskanie
  PN-EN 1015-11:2001 + A1:2007 *
  Tynki – Wytrzymałość na ściskanie
  PN-B-04500:1985 *
  Tynki – Wytrzymałość na ściskanie
  PN-EN 13892-2:2004 *
  Tynki – Wytrzymałość na ściskanie
  PN-EN 13892-2:2004 *
  Tynki – Wytrzymałość na zginanie
  PN-B-04500:1985 *
  Tynki – Wytrzymałość na zginanie
  PN-EN 1015-11:2001 + A1:2007 *
  Tynki – Wytrzymałość na zginanie
  PN-EN 12808-3:2010 *
  Tynki – Wytrzymałość na zginanie

  Zapytaj o ofertę

   Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.