Otrzymaj wycenę

  Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.

  Trawy syntetyczne

  Badania wyrobów i systemów do produkcji sztucznych nawierzchni sportowych

  Darń syntetyczna pod lupą

  Laboratorium badawcze Unilab wykonuje badania określające właściwości wykonawcze oraz wytrzymałościowe nawierzchni sportowych z darni syntetycznej.

  Deklarujemy zgodność wyrobu z normami:

  PN-EN 15330-1:2014-02 Nawierzchnie terenów sportowych — Darń syntetyczna i mechanicznie igłowane nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania w terenie niekrytym — Część 1: Specyfikacja nawierzchni z darni syntetycznej stosowanych w piłce nożnej, hokeju, treningu rugby, tenisie i w uprawianiu wielu dyscyplin sportowych

  PN-EN 15330-2:2014-02 Nawierzchnie terenów sportowych — Darń syntetyczna i mechanicznie igłowane nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania w terenie niekrytym — Część 2: Specyfikacja mechanicznie igłowanych nawierzchni tenisowych i nawierzchni przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych

   

  Oferowane badania:

  PN-EN 14808
  Absorpcja wstrząsów
  PN-EN 14808:2006
  Amortyzacja
  PN-EN 15330-1:2014
  Dtex
  ISO 2549
  Gęstość
  PN-EN ISO 1183-1:2013-06E
  Gęstość i gęstość względna
  PN-EN 1969:2002
  Grubość
  PN-EN 15330-1:2014
  Grubość włókna
  PN-EN 1177:2009
  Krytyczna wysokość upadku
  PN-ISO 1763:1998
  Liczba pęczków, ilość włókien
  PN-ISO 8543:1998
  Masa powierzchniowa
  EN ISO 23997:2012
  Masa powierzchniowa
  PN-EN 14809:2006 + AC:2007
  Odkształcenie pionowe
  PN-EN 12230:2005
  Odporność na działanie cykli hydrotermicznych
  PN-EN 1569:2002
  Odporność na obciążenie toczne
  PN-EN 13036-4:2011
  Odporność na poślizg, próba wahadła
  PN-EN 20105-A02:1996
  Odporność na sztuczne starzenie
  PN-EN 1517:2002
  Odporność na uderzenie/udarność
  PN-EN 1516:2002
  Odporność na wgłębienie
  PB LT-055/1/03-2001
  Odporność na zamrażanie
  PN-EN 14810:2006
  Odporność nawierzchni sportowych na kolce
  PN-EN 12616:2014-02
  Prędkość przesiąkania wody metoda A
  PN-EN 15330-1:2014
  Przekrój włókna
  PN-EN 13892-8:2004
  Przyczepność Metoda pull-off
  ISO 4919
  Siła wyciągania pęczków po starzeniu
  PN-ISO 11357-3
  Skład włókna
  PN-EN ISO 23999:2012
  Stabilność wymiarów i zwijanie pod wpł. ciepła
  PN-EN ISO 868:2005
  Twardość wg metody Shore'a
  PN-ISO 8543
  Waga włókna, waga całkowita
  ISO 2549:1972
  Wysokość włókien
  PN-EN 12230:2005
  Wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie względne przy zerwaniu
  PN-EN ISO 4674-1:2005
  Wytrzymałość na rozdzieranie
  PN-EN 12235:2014-02
  Zachowanie się piłki po odbiciu pionowym

  Zapytaj o ofertę

   Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.