Otrzymaj wycenę

  Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.

  Pobieranie próbek

  Do badań i ekspertyz technicznych

  Pobrane próbki rdzeniowe umożliwiają przeprowadzenie szczegółowych analiz w zakresie

  • określenia właciwości wytrzymałościowych
  • określenia wodorządności betonu
  • korozyjności stali i betonu dla konstrukcji żelbetowych,
  • określenia współczynników przewodności cieplnej i oporu dyfuzyjnego dla wielowarstwowych osłon zewnętrznych.

   

  Walcowe próbki rdzeniowe,

  pobrane w sposób zgodny z metodami normowymi umożliwiają przeprowadzenie szczegółowej analizy stanu technicznego istniejących konstrukcji i obiektów budowlanych.

  Wstępna analiza pobranych próbek daje odpowiedzi na pytania związane z jakością, zgodnością, czy komprymacją materiałową.

  Laboratoryjne badania wytrzymałościowe pobranych próbek oraz ich korelacja z wynikami badań sklerometrycznych zapewniają pewny kierunek dla dalszych wniosków i analiz.

  Oferowane badania:

  PN-EN 12504-1
  Pobieranie betonowych próbek rdzeniowych

  Zapytaj o ofertę

   Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.