Otrzymaj wycenę

  Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.

  Przyczepność pull off

  Badanie przyczepności przez odrywanie metodą pull off

  Wykonujemy badania przyczepności przez odrywanie metodą pull off:

  • powłok
  • farb i lakierów
  • zapraw naprawczych
  • szpachlówek wyrównujących
  • tynków
  • posadzek
  • rolowanych materiałów hydroizolacyjnych m.in. pap zgrzewalnych
  • elastycznych wyrobów wodochronnych
  • natrysków
  • wyrobów do izolacji cieplnej
  • podkładów podłogowych
  • wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
  • warstw wykończeniowych

  Pomiar wytrzymałości na odrywanie przeprowadzamy w celu określenia:

  • jakości przygotowania podłoża betonowego
  • przyczepności warstw
  • wytrzymałości na odrywanie badanego materiału
  • możliwości wykorzystania istniejącej warstwy ocieplenia jako warstwy podkładowej w systemie ocieplenie na ocieplenie.

  Badanie pull off przeprowadzamy zgodnie z normami:

  • PN-EN 1542 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – Pomiar przyczepności przez odrywanie
  • PN-EN 12636:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – Oznaczanie przyczepności betonu do betonu
  • PN-EN 1504 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
  • ASTM C1583 Standard Test Method for Tensile Strength of Concrete Surfaces and the Bond Strength or Tensile Strength of Concrete Repair and Overlay Materials by Direct Tension (Pull-off Method)

  Oferowane badania:

  PN-EN 13144:2019 *
  Ilościowy pomiar przyczepności metodą odrywania
  PN-EN 13596 *
  Określanie przyczepności
  PN-EN ISO 14916:2017 *
  Określanie przyczepności metodą odrywania
  PN-EN 13494 *
  Określanie przyczepności między warstwą zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną a materiałem do izolacji cieplnej
  PN-EN 12039:2016 *
  Określanie przyczepności posypki
  PN-EN 1015-12:2016-08 *
  Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego
  PN-EN 13892-8:2004 *
  Oznaczanie przyczepności
  PN-EN 13408 *
  Oznaczanie przyczepności podłogowych zapraw szpachlowych i/lub wyrównujących
  PN-EN 12636 *
  Oznaczanie przyczepności betonu do betonu
  PN-EN 12618-2:2005 *
  Oznaczanie przyczepności, z uwzględnieniem cyklu termicznego lub bez cyklu termicznego, wyrobów iniekcyjnych — Przyczepność oznaczana za pomocą oceny wytrzymałości spoiny na rozciąganie
  PN-EN 1348 *
  Oznaczenie przyczepności dla klejów cementowych
  PN-EN 1542 *
  Pomiar przyczepności przez odrywanie
  PN-EN ISO 4624:2016 *
  Próba odrywania do oceny przyczepności farb i lakierów
  PN-EN 10223-7:2013 *
  Próba przyczepności powłoki

  Zapytaj o ofertę

   Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.