Otrzymaj wycenę

  Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.

  Badania trawy syntetycznej

  Darń syntetyczna w sporcie


  Sztuczne nawierzchnie sportowe, w tym trawy syntetyczne są nieodłączną częścią współczesnych rozgrywek sportowych. Szeroka gama oferowanych wyrobów o precyzyjnie dobranych właściwościach użytkowych, wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo i zmniejszenie ryzyka kontuzji wśród zawodników, zapewniając oczekiwane wyniki sportowe oraz odpowiednią, dla zamierzonego zastosowania, interakcję zawodników z nawierzchnią.

  Gwałtowny rozwój inżynierii materiałowej spopularyzował wykorzystanie  nowoczesnych materiałów, w tym trawy syntetycznej w sporcie. Nawierzchnie sportowe wykonywane z darni, gliny lub popiołu ze spalonego drewna są z rosnącą akceptacją zastępowane materiałami syntetycznymi.

  Znanym przykładem potwierdzającym coraz częstszą zmianę materiału naturalnego na syntetyczny są sztuczne murawy do piłki nożnej, akrylowe korty tenisowe oraz tartanowe bieżnie.

  Dlaczego badamy nawierzchnie sportowe?


  Badanie siły wyciągania pęczków wg. PN-EN ISO 4919 oraz PN-EN 15330

  Badania traw syntetycznych przeprowadza się w celu:

  – porównania oferowanych przez producentów materiałów – pod względem jakości i ceny,

  – porównania właściwości fizycznych i użytkowych wyrobu z określonymi standardami i wytycznymi

  – monitorowania zużycia oraz możliwości zachowania wymaganych właściwości

  – rozwoju techologii materiałowych oraz współtworzeniu nowoczesnych rozwiązań

  Wymagania stawiane nowoczesnym nawierzchnią ze sztucznej trawy


  Mając zapewnić oczekiwane wyniki sportowe, nawierzchnia z darni syntetycznej powinna:

  – umożliwiać jednoznaczną identyfikację na podstawie określonych właściwości fizycznych i użytkowych,

  – zawierać materiały o znanym składzie oraz jakości,

  – umożliwiać użytkowanie w niezmiennym stanie, ze stałą wydajnością, dla oczekiwanego okresu użytkowania,zapewnić bezpieczeństwo użytkowania w trakcie wykonywania umiejętności sportowych,

  – zapewnić właściwą interakcję buta z powierzchnią w trakcie biegania, skręcania, skakania, lądowania itp.

  – zapewnić oczekiwaną interakcję wykorzystywanych dla danej dyscypliny akcesoriów takich jak piłka, krążek itp.zapewnić niezmienną odporność na warunki atmosferyczne,

  – nie wpływać negatywnie na środowisko,

  – zawierać materiały nadające się do recyklingu.

  Przegląd norm i wytycznych do badań trawy syntetycznej


  Norma to opublikowany dokument zawierający specyfikację techniczną lub inne precyzyjne kryteria, stosowane jako reguła, wytyczna lub definicja. Normy stanowią podsumowanie najlepszych praktyk i są tworzone przez połączenie doświadczenia i wiedzy wszystkich zainteresowanych stron – producentów, sprzedawców, kupujących, użytkowników i organów regulujących.

  W Europie wciąż trwa proces harmonizacji norm krajowych każdego z krajów członkowskich. Należy zaznaczyć, że każda z wprowadzonych norm zharmonizowanych podlega weryfikacji co około 5 lat przez odpowiednie komitety techniczne, a metody badawcze są wciąż rozwijane.

  Dokumenta techniczna  Badania trawy syntetycznej przeprowadza się zgodnie z normą EN 15330-1,  określającą właściwości funkcjonalne oraz właściwości związane z trwałością sportowych nawierzchni, stosowanych głównie na terenach odkrytych. Złożona jest z 2 części. Pierwsza opisuje wymagania dotyczące badań przeprowadzanych w laboratorium. Druga sekcja przedstawia wymagania stawiane powierzchnią użytkowanym.

  Przedstawione w normie EN 15330-1 wymagania dotyczą nawierzchni użytkowanych w sporcie szkolnym, powszechnym i rekreacyjnym. Dla nawierzchni wykorzystywanych w trakcie elitarnych zawodów sportowych stosuje się dodatkowe przepisy, określane przez właściwe organizacje sportowe.

  Norma EN 15330-1 opisuje pięć kategorii nawierzchni, podlegających zastosowaniu w sporcie:

  – nawierzchnie przeznaczone głównie do hokeja na trawie,

  – nawierzchnie przeznaczone głównie do piłki nożnej,

  – nawierzchnie przeznaczone głównie od rugby do celów szkoleniowych,

  – nawierzchnie przeznaczone głównie do tenisa,

  – nawierzchnie przeznaczone do wielu dyscyplin sporowych.

  Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą badawczą

  Pełna lista oferowanych badań dla trawy syntetycznej

  Zapytaj o ofertę

   Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.