Otrzymaj wycenę

  Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.

  Farby, lakiery i środki gruntujące

  Ocena właściwości farb i powłok płynnych

  Jakie badania wykonujemy?

  Wykonujemy badania sprawdzające właściwości farb i powłok potwierdzając ich jakość oraz właściwości ochronne zgodnie z metodami normowymi.

  Metody wyznaczania parametrów technicznych powłok obejmują:

  • oznaczanie gęstości
  • oznaczenie przydatności do stosowania
  • oznaczanie czasu schnięcia
  • oznaczanie przyczepność powłoki do podłoża
  • oznaczanie twardości powłok
  • oznaczanie odporności na uszkodzenia
  • ocena zniszczenia powłok
  • odporność na wgniecenie
  • odporność na ciecze
  • oznaczanie lepkości
  • oznaczanie stopnia roztarcia pigmentów i wypełniaczy
  • oznaczanie grubość powłoki
  • oznaczanie krycia
  • oznaczanie giętkości powłok
  • odporność na wilgoć
  • odporność na zarysowanie
  • odporność na warunki atmosferyczne
  • źródła światła

  Prowadzimy badania w zakresie oceny cech wizualnych:

  • PN-EN ISO 3668, PN-ISO 7724 – oznaczanie barwy
  • PN-EN ISO 2813, PN-EN ISO 13803 – oznaczanie połysku
  • PN-EN ISO 16927:2014_03 – Badanie zdolności do nakładania kolejnych powłok i zdolności do przemalowania
  • PN-EN ISO 11998:2007 – Oznaczanie odporności powłok na szorowanie na mokro i ich podatności na czyszczenie
  • PN-EN ISO 7724-2:2003 – Oznaczenie cech wizualnych powłoki
  • PN-EN ISO 2813:2001 – Oznaczenie barwy

   

  Laboratorium badawcze Unilab opracowuje ekspertyzy techniczne w oparciu przeprowadzane badania na miejscu oraz w laboratorium.

   

  Oferowane badania:

  PN-EN ISO 2811-4:2011
  Oznaczanie gęstości
  PN-EN ISO 2811-3:2011
  Oznaczanie gęstości
  PN-EN ISO 2811-2:2011
  Oznaczanie gęstości
  PN-EN ISO 2811-1:2011
  Oznaczanie gęstości
  PN-EN ISO 3251:2008
  Oznaczenie substancji nielotnych
  PN-EN ISO 11890-1
  Oznaczanie lotnych substancji organicznych
  PN-EN ISO 11890-2
  Oznaczanie lotnych substancji organicznych
  PN-EN ISO 9514
  Oznaczanie przydatności do stosowania
  PN-EN ISO 2884-2:2007
  Oznaczanie lepkości
  PN-EN ISO 2884-1:2007
  Oznaczanie lepkości
  PN-EN ISO 2431:2012
  Oznaczanie lepkości
  PN-C 81701:1997
  Oznaczanie lepkości
  PN-EN ISO 1524:2013_06
  oznaczanie stopnia roztarcia pigmentów i wypełniaczy
  PN-C-81519:1979
  Oznaczanie czasu schnięcia
  PN-EN ISO 9117-6:2012
  Oznaczanie czasu schnięcia
  PN-EN ISO 9117-5:2012
  Oznaczanie czasu schnięcia
  PN-EN ISO 9117-3:2010
  Oznaczanie czasu schnięcia
  PN-EN ISO 9117-1:2009
  Oznaczanie czasu schnięcia
  PN-EN ISO 4624:2004
  Oznaczanie przyczepność powłoki do podłoża
  PN-EN ISO 2409:2013
  Oznaczanie przyczepność powłoki do podłoża - Siatka nacięć
  PN-EN ISO 16276-2:2007
  Oznaczanie przyczepność powłoki do podłoża
  PN-C 81536:1989
  Oznaczanie krycia
  PN-EN ISO 2814:2006
  Oznaczanie krycia
  PN-EN ISO 6504-3:2008
  Oznaczanie krycia
  PN –EN ISO 6504-1:2006
  Oznaczanie krycia
  PN-EN ISO 15184:2013_04
  Oznaczanie twardości powłok
  PN-EN ISO 2815:2004
  Oznaczanie twardości powłok
  PN-EN ISO 1522:2008
  Oznaczanie twardości powłok
  PN-EN ISO 1519:2012
  Oznaczanie giętkości powłok
  PN-EN ISO 6860:2006
  Oznaczanie giętkości powłok
  PN-EN ISO 17132:2009
  Oznaczanie giętkości powłok
  PN-EN ISO 6272-2:2011
  Oznaczanie odporności na uszkodzenia
  PN-EN ISO 6272-1:2011
  Oznaczanie odporności na uszkodzenia
  PN-EN ISO 12137:2012
  Oznaczanie odporności na uszkodzenia
  PN-EN ISO 7784-3:2006
  Oznaczanie odporności na uszkodzenia
  PN-EN ISO 7784-2:2006
  Oznaczanie odporności na uszkodzenia
  PN-EN ISO 7784-1:2006
  Oznaczanie odporności na uszkodzenia
  PN-EN ISO 6270-2:2006
  Odporność na wilgoć
  PN-EN ISO 4628-10:2005
  Ocena zniszczenia powłok
  PN-EN ISO 4628-8:2013_05
  Ocena zniszczenia powłok
  PN-EN ISO 4628-7:2005
  Ocena zniszczenia powłok
  PN-EN ISO 4628-6:2011
  Ocena zniszczenia powłok
  PN-EN ISO 4628-5:2005
  Ocena zniszczenia powłok
  PN-EN ISO 4628-4:2005
  Ocena zniszczenia powłok
  PN-EN ISO 4628-3:2005
  Ocena zniszczenia powłok
  PN-EN ISO 4628-2:2005
  Ocena zniszczenia powłok
  PN-EN ISO 4628-1:2005
  Ocena zniszczenia powłok
  PN-EN ISO 1518-2:2011
  Odporność na zarysowanie
  PN-EN ISO 1518-1:2011
  Odporność na zarysowanie
  PN-EN ISO 3668:2002
  Oznaczanie barwy
  PN-EN ISO 2813:2014_11
  Oznaczanie połysku
  PN-EN ISO 9117-3:2010
  Czas schnięcia powierzchniowego
  PN-EN ISO 2431:2012
  Czas wypływu dla cieczy newtonowskich-dno płaskie/stożkowe
  PN-EN ISO 1513:2010
  Wygląd i stan fizyczny

  Zapytaj o ofertę

   Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.